Utbildningar

Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll,
utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet.
Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete),
utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa.
De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN. Läs mer om Yrkeshögskola här.

Alla vår YH-utbildningar sker i samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan. Läs mer om ÖSYH här

                          

Kategorier