LIA – Lärande i arbete

Praktik under YH-utbildningen (LIA)
En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA – lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både praktiska och teoretiska kompetenser samt ger en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär.
Anskaffning av LIA-plats kan ske på olika sätt, vissa företag har ständigt färdiga projekt som de kan erbjuda våra studerande medan andra kan anpassa projekt och arbetsuppgifter på en individuell nivå.

 

Datum för nästa LIA-period:

Inbyggda system årskurs 2 – LIA 2 / Exjobb 8 Januari 2018 – 25 maj 2018

Kontakta oss om ditt företag vill erbjuda LIA-plats, nedan hittar du kursplaner för LIA2 och Examensarbetet.

Kursplan – Examensarbete

Kursplan – LIA2

Kontaktformulär