1. Är det gratis att studera en YH-utbildning hos er?
  Ja, alla våra YH-utbildningar är statsfinansierade och gratis, med undantag för viss kurslitteratur.
 2. Kan jag få CSN om jag studerar hos er?
  Ja, alla våra YH-utbdildningar är csn-berättiga.
 3. Jag saknar formell behörighet, kan jag komma in ändå?
  Ja det finns möjlighet att komma in även om du inte uppfyller behörighetskraven via så kallad reell kompetens, så här säger Myndigheten för yrkeshögskolan:
  ”För sökande som inte uppfyller kraven för behörighet till yrkeshögskolan och särskilda förkunskaper, finns ändå möjligheter att få tillträde till utbildningen. Utbildningsanordnaren kan med stöd av 3 kap. 4 § förordningen om yrkeshögskolan, behörighetsförklara en sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen leder till. Denna bestämmelse kan dock bara tillämpas på en begränsad grupp sökande. Eftersom högst 20 procent av de antagna får vara behörighetsförklarade utifrån denna regel kallas den ofta för 20-procentsregeln.”
  Vi rekommenderar alltid att sökande uppfyller de formella behörighetskraven för att öka sina chanser att få en plats på våra utbildningar.
 4. Vad är reell kompetens?
  Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser en person har oavsett hur han eller hon har tillägnat sig dem. Varje utbildningsanordnare bestämmer själva hur man bedömer reell kompetens. Det kan till exempel ske genom samtal, prov etc och avgörs av varje utbildningsanordnare.
 5. Får jag dator av skolan?
  Till alla våra utbildningar som kräver en skoldator så erbjuder vi lånedator under hela utbildningsperioden. Datorns kapacitet är ändamålsenlig och ska enbart användas för studiesyfte. De flesta av våra studerande väljer att använda sin egen dator i utbildningen vilket såklart går utmärkt.
 6. Jag vill köpa egen dator, vad rekommenderar ni?
  Generellt inom programmering så används mest PC därför rekommenderar vi alltid PC före Mac till våra utbildningar inom programmering. Kontakta oss om du vill ha mer tekniska rekommendationer för den specifika utbildningen du kommit in på.
 7. Vad är LIA?
  Praktik under YH-utbildningen (LIA). En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA – lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både praktiska och teoretiska kompetenser samt ger en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär.
 8. Måste jag hitta LIA-plats själv?
  Att få en bra och utvecklande LIA-plats är ett viktigt moment i utbildningen. I det stora hela så ansvarar skolan för att alla får en bra LIA-plats, vi börjar med LIA-förberedelser tidigt i utbildningen där CV-skrivning och företagsbesök är en central del. Generellt så är LIA-anskaffningen väldigt individuell, vissa studerande väljer att sköta det helt själv medan andra i större utsträckning går via skolan och dess nära samarbetspartners.
 9. Vilka LIA-företag samarbetar ni med?
  Vilka företag som erbjuder LIA-platser till våra studerande varierar beroende på vilken fas företagen är i. Vissa perioder har endel företag mycket projekt och tillgängliga handledare att erbjuda medan andra är inne i en motsatt period. Därför kan företagen skilja mycket beroende på vilken period LIA är aktuell för just dig.
 10. Kan ni garantera jobb efter utbildningen?
  Tyvärr inte..
  MEN vi kan garantera att alla våra utbildningar har tagits fram utefter ett arbetsmarknadsbehov, våra utbildningars existens bygger på att det vi utbildar till fyller ett aktuellt behov av arbetskraft. Vi styrs av en ledningsgrupp som till majoritet består av branschen och ständigt bevakar att våra utbildningar ligger i linje med vad som efterfrågas i branschen. I kombination med det, långa LIA-perioder, ett stort personligt engagemang och motivation från dig så kan vi garantera att dina chanser till jobb efter utbildningen är VÄLDIGT stora.